Sauda sentrum kan tilby desse aktivitetane i 2017:

 • Bønder i by`n – lørdag 14. oktober
 • Damenes Aften – november
 • Julegateopning – 1 søndag i advent
 • Søndagsope – søndag 9. og 16. desember (14-18).

Utanom dette kan me tilby gode og kjekke aktivitetar som:

 • Kafe- og restaurantbesøk
 • Leikepark
 • Symjehall
 • Turløyper
 • Rådhusplassen
 • Shopping
 • Gode samtalar
 • Idrettsplass
 • … – og litt er også opp til deg:)

For full oversikt over kva du kan finna på i Sauda visar me til nettsida sauda.no.